Från projektering 
till färdig entreprenad

Förmodligen Sveriges bästa markanläggningsföretag. Det vi gör är vi bäst på!

Vi erbjuder kompletta marktjänster med allt ifrån projektering till de sista detaljerna inom infrastruktur, industri-byggnationer, offentliga platser och bostadsområden.

Produktion med helhetsansvar

Vi har kompetensen!

Ofta jobbar vi direkt med fastighetsägare / beställare och projekterar fram det som behövs. Tillsammans ser vi till att vi jobbar efter samma målbild. 

Egen mätavdelning

Våra duktiga mättekniker hjälper till med utsättning och uppmätning / kartering av mark och anläggningsprojekt för att i nästa steg projektera kostnadseffektivt. 


Ritningar
Vår mångåriga erfarenhet har gett oss kunskapen att effektivt projektera och designa projektet i cad ,  2d eller 3d-design. Vi projekterar effektivt det som behövs för att utföra kompletta markentreprenader.

Asfalttjänst utför alla former av entreprenader, exempelvis totalentreprenader, samverkans-entreprenader, generalentreprenader för bland andra industrin, logistikbranschen, byggbolag, fastighetsbolag, stat och kommun.

Asfalttjänst Hisingen AB • Orrekulla Industrigata 29 • 425 36 Hisings Kärra

Telefon 031 – 57 24 00 • info@asfalttjanst.se