Ett urval av olika projekt som vi genomfört

Förmodligen Sveriges bästa markanläggningsföretag.

Asfalttjänst Hisingen AB • Orrekulla Industrigata 29 • 425 36 Hisings Kärra

Telefon 031 – 57 24 00 • info@asfalttjanst.se