Miljö kvalité och 

   värderingar   

leaf_2.png

 

 

Arbetsmiljöpolicy

Vi arbetar kontinuerligt med att skapa en god arbetsmiljö där alla skall vara delaktiga. En god arbetsmiljö skapar större engagemang och trivsel. Miljöarbetet skall bedrivas på ett sådant sätt att olycksfall, skador och farliga material undviks.

Det skall vara tryggt, miljömedvetet och roligt att arbeta för Asfalttjänst Hisingen AB.

 

Kvalitetspolicy

Vår målsättning är att överlämna felfria byggprojekt i rätt tid till rätt pris. Varje projekt skall kunna användas som referens och vara grund till framtida projektutveckling. Vi har korta beslutsvägar. Vi har också engagerade, kompetenta och kreativa medarbetare som kontinuerligt utbildas för att utvecklas. Asfalttjänst Hisingen AB kvalitetsarbete bygger på förtroende, ansvar, engagemang och kunniga, noga utvalda medarbetare. Vi kvalitetssäkrar våra projekt genom att arbeta med en kvalitetspolicy grundad på ISO 9001.

Miljöpolicy

Asfalttjänst Hisingen AB är ett stabilt, kompetent och framgångsrikt företag inom mark- och anläggningsarbeten. Med hjälp av vår miljöpolicy skall vi utveckla vår verksamhet och därigenom skapa nya affärsmöjligheter.

Vi skall:

Följa gällande miljölagstiftning och vara öppna i vår dialog mot omvärlden.

Kontinuerligt förbättra miljöarbetet och utvärdera uppsatta mål.

Påverka leverantörer och samarbetspartner i val av miljöanpassade produkter och tjänster.

Motivera och utbilda medarbetare till att utföra sitt arbete på ett miljömässigt och ansvarsfullt sätt.

Hushålla med naturresurser.

Vi skall "alla" ta miljöhänsyn så att vi förebygger och minimerar negativ miljöpåverkan

Förmodligen Sveriges bästa markanläggningsföretag.
Rubrik 5
Miljö i skogen

 

Asfalttjänst ska:

 

  • Följa gällande miljölagstiftning och vara öppna i vår dialog mot omvärlden

 

  • Kontinuerligt förbättra miljöarbetet och utvärdera uppsatta mål

 

  • Påverka leverantörer och samarbetspartner i val av miljöanpassade produkter och tjänster.

 

  • Utbilda och motivera medarbetare till att utföra sitt arbete på ett miljömässigt hållbart och ansvarsfullt sätt.

 

  • Hushålla med naturresurser

Hållningsanläggning

Vi bör alla ta miljöhänsyn så att vi förebygger och minimerar negativ miljöpåverkan.